2015 - 2017


Ważnym czynnikiem w rozwoju lokalnym naszej gminy jest inwestowanie. Od początku kadencji prowadzimy działania w kierunku zrównoważonego rozwoju lokalnego obejmującego aktywność w sferze społeczno - gospodarczej, ekonomicznej, jak i ekologicznej. W każdej miejscowości realizowane są zadania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Dużą rolę przywiązujemy do działań mających na celu rozwój gospodarczy gminy, który w dużym stopniu zależy od rozwoju infrastruktury. Bardzo ważna jest zarówno odpowiednia sieć dróg oraz jej jakość. W dziedzinie drogi i komunikacja zbiorowa: wykonaliśmy wiele przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu budowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego, rozwój infrastruktury rowerowej, przeciwdziałanie dekapitalizacji infrastruktury drogowej. [ czytaj więcej... ]Partner
- 2016 -
Oświetlenie LED w Chorzeminie
Partner
- 2016 -
Budowa ścieżki rowerowej Stary Widzim – Wroniawy
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - budowa ulicy Żeromskiego. Wartość inwestycji 1.667 mln.
Partner
- 2016 -
Obra - Nowa Przychodnia Lekarza Rodzinnego. Wartość inwestycji 141 tys.
Partner
- 2016 -
Wroniawy - Budowa chodnika. Wartość inwestycji 70 tys.


Partner
- 2016 -
Niałek Wielki i Wolsztyn - Sygnalizacja na przejściach dla pieszych. Dotacja gminy : 22.500,00.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Przebudowa budynku na mieszkania komunalne. Wartość inwestycji 697 tys.
Partner
- 2016 -
Stary Widzim - budowa drogi na terenie osiedla. Wartość inwestycji : ok. 147 tys.
Partner
- 2016 -
Wilcze - Oświetlenie LED. Wartość inwestycji : 92.208,59.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1. Wartość inwestycji 492 tys.


Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 3. W trakcie realizacji.
Partner
- 2016 -
Obra - Budowa ulicy Wąskiej. Wartość inwestycji : 671 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Modernizacja rowu Miejskiego przy Placu Partnerstwa miast. Wartość inwestycji 69 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Modernizacja ulic Jujki i Rożka. Wartość inwestycji : 498 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Remont dachu Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka (inwestycja wspólna). Wartość: 98.511,93.


Partner
- 2016 -
Wolsztyn - współuczestnictwo w rozbudowie szpitala. Dotacja w kwocie 5 mln.
Partner
- 2016 -
Tłoki - Budowa drogi. Watrość inwestycji : ok 501 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Umocnienie krawędzi jezdni łączącej ulice Powst. Wlkp. z ulicą Komorowską. Wartość inwestycji 50 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1. Wartość inwestycji 247 tys.
Partner
- 2016 -
Wroniawy - Wymiana pokrycia dachowego budynku szkoły. Wartość inwestycji : 120 tys.


Partner
- 2016 -
Nowe Tłoki - Budowa drogi w kierunku Stodolska (I etap). Wartość inwestycji : 785 tys.
Partner
- 2016 -
Niałek Wileki - Budowa drogi. Wartość inwestycji : ok.786 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Skwer zieleni publicznej przy szpitalu. Wartość inwestycji 20 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Budowa ulicy Źródlanej. Wartość inwestycji 664 tys.
Partner
- 2016 -
Poprawa jakości i efektywności energetycznej


Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Modernizacja ulic Działkowej i Hoene-Wrońskiego. Wartość inwestycji 709 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Lipowej w (inwestycja wspólna).
Partner
- 2016 -
Błocko - Budowa ciągu pieszo - jezdniowego. Wartość inwestycji 85 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Przebudowa chodnika od ulicy 5 Stycznia do ulicy Rzecznej. Wartość inwestycji 112 tys.
Partner
- 2016 -
Powodowo - Konserwacja rowów w rejonie terenów przemysłowych. Wartość inwestycji 50 tys.


Partner
- 2016 -
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Oświatlenie LED. Wartość inwestycji 116 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Skwer przy ulicy Sturnego. Wartość inwestycji 69 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Parku Miejskiego. Wartość inwestycji 86 tys.
Partner
- 2016 -
Kębłowo - Budowa ulicy Leśnej (I etap). Wartość inwestycji 257 tys.


Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Budowa miejsc postojowych przy ul. Bohaterów Bielnika. Watrość inwestycji 449 tys.
Partner
- 2016 -
Wolsztyn - Rekonstrukcja historycznego mostka w Parku Miejskim. Wartość inwestycji 109 tys.
Partner
- 2016 -
Świętno - Budowa wieży obserwacyjno - widokowej. Wartość inwestycji 469 tys.
Partner
- 2016 -
Powodowo - Przebudowa drogi. Wartość inwestycji 635 tys.
Partner
- 2016 -
Wroniawy - Budowa ciągu pieszo - jezdniowego. Wartość inwestycji 142 tys.


Partner
- 2016 -
Świętno - Budowa chodnika i przyłącza oświetleniowego ul. Ogrodowa. Wartość inwestycji 26 tys.
Partner
- 2015 -
Karpicko - Pomost na Jeziorze Wolsztyńskim w Karpicku przy kąpielisku – „Ustronie”. Koszt inwestycji 65 tys.
Partner
- 2015 -
Świętno - Budowa ul. Poprzecznej. Wartość inwestycji 107 tys.
Partner
- 2015 -
Karpicko - Wykonanie chodnika przy ul. Lipowej. Wartość inwestycji 79 tys.
Partner
- 2015 -
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Powodowo – Etap I


Partner
- 2015 -
Wolsztyn - II etap nasadzenia zieleni w Parku Miejskim. Wartość inwestycji 181 tys.
Partner
- 2015 -
Świętno - Budowa ulicy Ogrodowej. Wartość inwestycji 270 tys.
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - Przebudowa ulicy Kościelnej. Wartość inwestycji 1,063 mln.
Partner
- 2015 -
Adamowo - Przebudowa drogi od zjazdu z drogi 305 w kierunku miejscowości. Wartość inwestycji 1,240 mln.
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - współfinansowanie przebudowy ul. Bohaterów Bielnika.


Partner
- 2015 -
Wolsztyn - Budowa drogi dojazdowej do hotelu MOSIR-u przy ul. Boh. Bielnika. Wartość inwestycji 69 tys.
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - Przebudowa ulicy Łąkowej.Wartość inwestycji 294 tys.
Partner
- 2015 -
Stary widzim, Adamowo - Przebudowa Drogi – Etap II. Wartośc inwestycji 481 tys.
Partner
- 2015 -
Karpicko - Przebudowa ul. Lipowej. Wartośc inwestycji 465 tys.
Partner
- 2015 -
Wolsztyn - Remont infrastruktury turystycznej w Parku Miejskim. Wartość inwestycji 651 tys.


Partner
- 2015 -
Wolsztyn - Rozbudowa Budynku Przystani Kajakowej. Wartość inwestycji 458 tys.
Partner
- 2015 -
Błocko - Przemęt. Prace remontowe mostów w ciągu drogi gminnej. Wartośc inwestycji 150 tys.
Partner
- 2015 -
Budowa drogi w Tłokach do m. Rostarzewo


Niniejsza strona jest integralną cześcią oficjalnej strony Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE
Rynek 1
64-200 Wolsztyn
Tel. (68) 347 45 00, Fax. (68) 384 27 47

Osób online: 1
stat4u


Urząd Miejski w Wolsztynie - www.wolsztyn.pl 2008 - 2017
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"